องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
group ฝ่ายสภา
นายสุแมน งานประโคน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายสมดึก นวนประโคน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายหาญ แซ่ฉั่ว
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 1
นายสมดึก นวนประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 2
นางโพย ปลอดประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 3
นางยุพิน แบ็คเชลล์
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 4
นางบุหงา แป้นประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 5
นายยุทธศาสตร์ คงดี
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 6
นายอัศวเดช นันธิสา
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 7
นายคมกริช บุญมาก
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 8
นายธนาวุฒิ มีประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 9
นายชนะ เข็มประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 10
นายสุแมน งานประโคน
สมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ 11