info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 132
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านตะโกรี - บ้านบุข่า ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรั poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะโกรี หมูที่ 3 บ้านตะโกรี ตำบลสำโรง - บ้านบุข่า ตำบลสะแกซำ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงารขุดลอกหนองระหาร หมู่ที่ 9 บ้านพนาวัน ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองประดู่ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกัดลิ้น หมู่ที่ 5 - บ้านโสน หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีPavement In - Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.177 - 001 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองทำนบ หมูที่ 3 บ้านตะโกรี ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโดม หน้า อบต.สำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครกงารก่อสร้างสนามกีฬา หมูที่ 3 บ้านตะโกรี ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bid poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 378 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสำโรง - บ้านไทร หมูที่ ๒ ตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประดู่ - บ้านโสน หมู่ที่ 7 บ้านโสน ตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกัดลิ้นไปบ้านโสน หมู่ที่ 5 บ้านกัดลิ้น ตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเสงี่ยมถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะโกรี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสม็ด-ตะโกรี หมู่ที่ 4 บ้านเสม็ด ตำบลสำโรง อำเภอกพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ 7 บ้านประดุ่ ตำบลสำโรง อำเภอพลับลพาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลานตากข้าว หมู่ที่ 7 บ้านประดุ่ ตำบลสำโรง อำเภอพลับลพาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายน้อยถึงบ้านนางคิม หมู่ที่ 8 บ้านประทัดบุ ตำบลสำโรง อำเภอพลับลพาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสนไปบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 6 บ้านโสน ตำบลสำโรง อำเภอพลับลพาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกไปตามทุ่งนา หมู่ที่ 11 บ้านเทวัญ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
นายชำนาญ งามสระคู
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน