messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ด้วยวิธีประกวดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ แบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนและ กระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านตะโกรี - บ้านบุข่า ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรั poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะโกรี หมูที่ 3 บ้านตะโกรี ตำบลสำโรง - บ้านบุข่า ตำบลสะแกซำ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 474
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกัดลิ้น หมู่ที่ 5 - บ้านโสน หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 408
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองประดู่ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 420
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงารขุดลอกหนองระหาร หมู่ที่ 9 บ้านพนาวัน ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 439
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีPavement In - Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.177 - 001 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองทำนบ หมูที่ 3 บ้านตะโกรี ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 429
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโดม หน้า อบต.สำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 457
ประกาศประกวดราคาจ้างโครกงารก่อสร้างสนามกีฬา หมูที่ 3 บ้านตะโกรี ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bid poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 550
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสำโรง - บ้านไทร หมูที่ ๒ ตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 463
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกัดลิ้นไปบ้านโสน หมู่ที่ 5 บ้านกัดลิ้น ตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 441
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประดู่ - บ้านโสน หมู่ที่ 7 บ้านโสน ตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 439
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเสงี่ยมถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะโกรี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 425
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสม็ด-ตะโกรี หมู่ที่ 4 บ้านเสม็ด ตำบลสำโรง อำเภอกพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 427
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสนไปบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 6 บ้านโสน ตำบลสำโรง อำเภอพลับลพาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 425
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายน้อยถึงบ้านนางคิม หมู่ที่ 8 บ้านประทัดบุ ตำบลสำโรง อำเภอพลับลพาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 405
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลานตากข้าว หมู่ที่ 7 บ้านประดุ่ ตำบลสำโรง อำเภอพลับลพาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 402
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3