info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 15
เมื่อวาน 223
เดือนนี้ 4,271
เดือนที่แล้ว 7,560
ทั้งหมด 47,008

info_outline ข้อมูลการติดต่อ

การติดต่อหน่วยงาน.

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ตำบลสำโรง อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250      

เบอร์โทร. 044 634 950

https://www.samronglocal.go.th

2 กันยายน 2563

แผนที่หน่วยงาน.

4 มิถุนายน 2563
ข้อมูลการติดต่อ

การติดต่อหน่วยงาน.

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ตำบลสำโรง อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250      

เบอร์โทร. 044 634 950

https://www.samronglocal.go.th

2 กันยายน 2563

แผนที่หน่วยงาน.

4 มิถุนายน 2563

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายจันทา เพชรประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
(นายจันทา เพชรประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน