องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
group กองสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม
นางสาวแสงแข กิ่งแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวกมลวรรณ คงดี
นักพัฒนาชุมชน