องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file โครงการติดตั้งปั๊มน้ำระบบโซล่าเซลล์พร้อมถังน้ำสระหนองม่วงและว่างท่อเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo คำสั่ง เรื่อง การปฏิบัติราชการแทนผอ.กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนยฺ์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คำสั่งการอยู่เวรยามในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย (เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เลิกบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คำสั่งปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
photo ข่าวประชาสัมพันธ์การ จัดโครงการการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file คำสั่งการอยู่เวรยามในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ขาวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
photo อบต.สำโรง ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตามแบบบันทึกข้อมูลสถิติที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 537
insert_drive_file ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
insert_drive_file รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 389
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2