องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ ราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศ ราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file โครงการติดตั้งปั๊มน้ำระบบโซล่าเซลล์พร้อมถังน้ำสระหนองม่วงและว่างท่อเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
photo คำสั่ง เรื่อง การปฏิบัติราชการแทนผอ.กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนยฺ์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพฟันและช่องปาก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file คำสั่งการอยู่เวรยามในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
photo องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย (เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เลิกบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file คำสั่งปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
photo ขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน ราชการ หรืออื่นๆจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ ในพื้นที่ของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้โรคมือเท้าปาก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้การป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อบต.สำโรง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้การป้องกันโรคได้ด้วยการทานผักผลไม้ให้ถูกวิธี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศ ราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2564 ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2