องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
group ฝ่ายบริหาร
นายจันทา เพชรประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร : 081-976-6944
นายเสร็จ หลอมนาค
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร : 093-559-0873
นายเทพพร จินดารัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร : 093-449-1977
นายสมพร พงษ์พิมพ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทร : 093-384-8500