องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ข่าวประชาสัมพันธ์การ จัดโครงการการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
insert_drive_file ขาวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
photo อบต.สำโรง ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตามแบบบันทึกข้อมูลสถิติที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview449
insert_drive_file ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview344

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านตะโกรี - บ้านบุข่า ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรั poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview279
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะโกรี หมูที่ 3 บ้านตะโกรี ตำบลสำโรง - บ้านบุข่า ตำบลสะแกซำ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview315
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงารขุดลอกหนองระหาร หมู่ที่ 9 บ้านพนาวัน ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview297
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองประดู่ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview299
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกัดลิ้น หมู่ที่ 5 - บ้านโสน หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview303

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview347

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม