info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 80
เมื่อวาน 296
เดือนนี้ 3,098
เดือนที่แล้ว 6,320
ทั้งหมด 45,264

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมแนวทางขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (12 ภาพ) [19 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภาฯ อบต.สำโรง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (4 ภาพ)
ผู้โพส : admin
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (7 ภาพ)
ผู้โพส : admin
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ผู้โพส : admin
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
ผู้โพส : admin
กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมบ้านคนไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส เพื่อของบสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ (4 ภาพ)
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามรอยพ่อ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 (3 ภาพ)
ผู้โพส : admin
กิจกรรม Big Cleaning Day
ผู้โพส : admin
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่พิการ คนไร้ที่พึ่ง โดยได้งบสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ (4 ภาพ)
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ "การทำกล้วยหอม" เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (5 ภาพ)
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายจันทา เพชรประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
(นายจันทา เพชรประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน