องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่ 3 หมู่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 3 (9ภาพ) [16 มีนาคม 2566]
โครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่ 7 หมู่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 8 (9 ภาพ) [13 มีนาคม 2566]
การประชุมปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 (4 ภาพ) [11 มกราคม 2566]
โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 (30 ภาพ) [8 พฤศจิกายน 2565]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จัดโครงการคัดแยกขยะต้นทาง ขยะเปียก และลดการใช้โฟม ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 ภาพ) [30 กันยายน 2565]
กองส่งเสริมการเกษตร อบตสำโรง จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (8 ภาพ) [30 กันยายน 2565]
บริการประชาชนไม่หยุดพักกลางวัน [26 สิงหาคม 2565]
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน การทำพวงหรีดจากดอกไม้จันทน์ (6 ภาพ) [26 สิงหาคม 2565]
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน"การทำไม้กวาดดอกหญ้า (12 ภาพ) [5 สิงหาคม 2565]
การประชุมสร้างระบบแจ้งเตือน/จัดทำและปรับปรุงแผนปฏิบัติความมั่นคง โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กอ.รมน. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง วันที่ 4 สิงหาคม 2565 (10 ภาพ) [4 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 50 รายการ)