องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
folder รายงานการประชุมสภาฯ
photo ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ที่ผ่านการรับรอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.สำโรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ที่ผ่านการรับรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.สำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ขอส่งรายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ส่งรายงานการประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แจ้งกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ที่ผ่านการรับรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.สำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ(คัดเลือกประธานและเลขานุการแปรญัตติ) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ขอเชิญร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการแปรญัตติ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 20 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2 3 4