องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
folder รายงานการประชุมสภาฯ
find_in_page ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ที่ผ่านการรับรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo ขอส่งรายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo ขอส่งรายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo แจ้งกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo ขอเชิญร่วมประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo ขอเชิญประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ที่ผ่านการรับรอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo แจ้งกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ที่ผ่านการรับรอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ที่่ผ่านการรับรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
photo นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
photo นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
photo นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3