องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
folder ติดตามและประเมินผลแผน
photo ความเห็นของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่องรายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เฉพาะโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
description ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
photo รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
description ความเห็นของคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
photo บันทึกประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
photo รายงานการประชุมคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
description รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
photo หนังสือครุฑเชิญประชุมพัฒนา อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
photo หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
description หนังสือส่งรายงานการประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
description หนังสือเสนอผลต่อสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1