องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
folder ติดตามและประเมินผลแผน
insert_drive_file ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่องรายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เฉพาะโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
description ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
photo รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
description ความเห็นของคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
photo บันทึกประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
photo รายงานการประชุมคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
description รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
photo หนังสือครุฑเชิญประชุมพัฒนา อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
photo หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
description หนังสือส่งรายงานการประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
description หนังสือเสนอผลต่อสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1