องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
folder ติดตามและประเมินผลแผน
photo ความเห็นของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประกาศการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่องรายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เฉพาะโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
description ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
photo รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
description ความเห็นของคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
photo บันทึกประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372
photo รายงานการประชุมคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
description รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
photo หนังสือครุฑเชิญประชุมพัฒนา อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
photo หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
description หนังสือส่งรายงานการประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
description หนังสือเสนอผลต่อสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1