messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกมุภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 56
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 44
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4