messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
folder แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของ อบต.สำโรง ประจำปี พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
บัญชีโครงการ ผด 02 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
บัญชีสรุปโครงการ ผด 01 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 103
find_in_page ประกาศ/แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำ ปีประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 392
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 407
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 404
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1