องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
check_circle ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สแกน QR Code (ด้านล่างนี้⬇️)


camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่ 3 หมู่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 3 (9ภาพ)
โครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่ 7 หมู่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 8 (9 ภาพ)
การประชุมปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 (4 ภาพ)
โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 (30 ภาพ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จัดโครงการคัดแยกขยะต้นทาง ขยะเปียก และลดการใช้โฟม ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 ภาพ)
กองส่งเสริมการเกษตร อบตสำโรง จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (8 ภาพ)
บริการประชาชนไม่หยุดพักกลางวัน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน การทำพวงหรีดจากดอกไม้จันทน์ (6 ภาพ)
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง เรื่อง การปฏิบัติราชการแทนผอ.กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
คำสั่งการอยู่เวรยามในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประชาสัมพันธ์ เลิกบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview39
คำสั่งปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
คำสั่งการอยู่เวรยามในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ขาวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview236

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp