องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
folder หลักเกณฑ์และการพัฒนาบุคลากร
folder หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file ประกาศวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ปี 66)
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครั้งหลัง ปี 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครั้งแรก ปี 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ประกาศวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2 ปี 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ปี 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview50

folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้าง)
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.บร. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 58
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2