ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการลงหินคลุกจากประปาถึงนานายพร หมู่ที่ 8 บ้านประทัดบุ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง