ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการลงหินคลุกสายตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านไทรงาม ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง