ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่ 7 หมู่ 8 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง