ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ ถังดำ ขนาด 10 แกลลอนเพื่อสาธิตประกอบการฝึกอบรมโครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่ 7 หมู่ 8 จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง