ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่ 7 หมู่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง