ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่ 3 หมู่ 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง