ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่ 3 หมู่ 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง