ชื่อเรื่อง : ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยติดเตียง (ผู้สูงอายุ) ในพื้นที่ตำบลสำโรง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง