ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง