ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3,9,8 ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง