ชื่อเรื่อง : โครงการขุดหนองน้ำสาธารณะ (หนองสวาย) หมู่ที่ ๑ บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์