messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
public การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน.
ระบบบริการพื้นฐาน ๕.๑ การคมนาคม - เส้นทางการคมนาคม ส่วนมากเป็นถนนลูกรังและถนนหินคลุกซึ่งส่วนมากเป็นสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝน ๕.๒ การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ย่อย) ๑ แห่ง - โทรศัพท์สาธารณะ ๑๑ แห่ง ๕.๓ การไฟฟ้า - มีไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบทุกครัวเรือนเนื่องจากมีการก่อสร้างบ้านใหม่และอยู่ที่ห่างไกลชุมชน
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566