info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 76
เมื่อวาน 292
เดือนนี้ 3,094
เดือนที่แล้ว 6,316
ทั้งหมด 45,260

public สภาพสังคม

ข้อมูลทั่วไป

 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง 
  •หมู่บ้านสำโรงเดิมขึ้นกับตำบลบ้านไทรเมื่อปีพ.ศ.๒๔๔๓ ต่อมาย้ายมาขึ้นกับตำบลแสลงโทน ในปีพ.ศ.๒๕๓๕ได้มีการแบ่งเขตพื้นที่อำเภอใหม่ ตำบลสำโรงได้มาขึ้นกับอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ปี พ.ศ.๒๕๓๘ กระทรวงมหาดไทยมีประกาศยกฐานะเป็นสภาตำบลสำโรงและได้ยกฐานะจากสภาตำบลสำโรงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงเมื่อวันที่ ๓๐มีนาคม๒๕๓๙องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการขอปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง วันที่ ๓๐เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
  •ตำบลสำโรง เป็นตำบลหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๑๕กิโลเมตร 
๒.  เนื้อที่ 
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๕๔.๗๖  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๓๕,๗๑๑  ไร่
๓.  ภูมิประเทศและอาณาเขต
  •ลักษณะภูมิประเทศ  โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๑๕๐-๑๘๐ เมตร มีคลองน้ำห้วยระกา และชลประทานเป็นแหล่งน้ำสำคัญทางการเกษตร
  •อาณาเขต
ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลหลักเขตและตำบลสะแกซำ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลสะเดา         อำเภอพลับพลาชัย               จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแสลงโทน   อำเภอประโคนชัย                  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโคกขมิ้น     อำเภอพลับพลาชัย                จังหวัดบุรีรัมย์
 
จำนวนหมู่บ้าน  ๑๑   หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เต็มทั้งหมู่บ้าน  ๑๑ หมู่บ้าน  ได้แก่
หมู่ที่  ๑ บ้านสำโรง         หมู่ที่  ๒ บ้านสำโรง
หมู่ที่  ๓ บ้านตะโกรี หมู่ที่  ๔ บ้านเสม็ด
หมู่ที่  ๕ บ้านกัดลิ้น หมู่ที่  ๖      บ้านโสน
หมู่ที่  ๗ บ้านประดู่ หมู่ที่  ๘   บ้านประทัดบุ
หมู่ที่  ๙ บ้านพนาวัน หมู่ที่ ๑๐     บ้านไทรงาม
หมู่ที่ ๑๑   บ้านเทวัญ
 
ประชากร
ตำบลสำโรง  มีประชากรทั้งหมด  ๘,๕๖๔  คน แยกเป็นชาย  ๔,๓๘๓คน  หญิง ๔,๑๘๑คน
จำนวนครัวเรือน  ๒,๐๙๖ครัวเรือน    
 
 
 

 ๑. การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์   ๔   แห่ง

   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง

   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเสม็ด

   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพุทธบารมี

   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะโกรี

โรงเรียนระดับประถมศึกษา   ๕   แห่ง                                                                              

   -  โรงเรียนวัดสำโรง

   -  โรงเรียนบ้านตะโกรี

   -  โรงเรียนบ้านเสม็ด

   -  โรงเรียนพุทธบารมี

   -  โรงเรียนบ้านประดู่  

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน    ๑๐  แห่ง 

   -  ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล      ๑       แห่ง

   -  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน        ๑       แห่ง

๒.สถาบันและองค์กรทางศาสนา

   - วัด / สำนักสงฆ์                  ๖       แห่ง

๓. การสาธารณสุข

   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง              ๑      แห่ง

   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                               ๑๐๐ %                                                                            

๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ๑    แห่ง 

24 สิงหาคม 2563
สภาพสังคม

ข้อมูลทั่วไป

 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง 
  •หมู่บ้านสำโรงเดิมขึ้นกับตำบลบ้านไทรเมื่อปีพ.ศ.๒๔๔๓ ต่อมาย้ายมาขึ้นกับตำบลแสลงโทน ในปีพ.ศ.๒๕๓๕ได้มีการแบ่งเขตพื้นที่อำเภอใหม่ ตำบลสำโรงได้มาขึ้นกับอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ปี พ.ศ.๒๕๓๘ กระทรวงมหาดไทยมีประกาศยกฐานะเป็นสภาตำบลสำโรงและได้ยกฐานะจากสภาตำบลสำโรงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงเมื่อวันที่ ๓๐มีนาคม๒๕๓๙องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการขอปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง วันที่ ๓๐เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
  •ตำบลสำโรง เป็นตำบลหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๑๕กิโลเมตร 
๒.  เนื้อที่ 
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๕๔.๗๖  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๓๕,๗๑๑  ไร่
๓.  ภูมิประเทศและอาณาเขต
  •ลักษณะภูมิประเทศ  โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๑๕๐-๑๘๐ เมตร มีคลองน้ำห้วยระกา และชลประทานเป็นแหล่งน้ำสำคัญทางการเกษตร
  •อาณาเขต
ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลหลักเขตและตำบลสะแกซำ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลสะเดา         อำเภอพลับพลาชัย               จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแสลงโทน   อำเภอประโคนชัย                  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโคกขมิ้น     อำเภอพลับพลาชัย                จังหวัดบุรีรัมย์
 
จำนวนหมู่บ้าน  ๑๑   หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เต็มทั้งหมู่บ้าน  ๑๑ หมู่บ้าน  ได้แก่
หมู่ที่  ๑ บ้านสำโรง         หมู่ที่  ๒ บ้านสำโรง
หมู่ที่  ๓ บ้านตะโกรี หมู่ที่  ๔ บ้านเสม็ด
หมู่ที่  ๕ บ้านกัดลิ้น หมู่ที่  ๖      บ้านโสน
หมู่ที่  ๗ บ้านประดู่ หมู่ที่  ๘   บ้านประทัดบุ
หมู่ที่  ๙ บ้านพนาวัน หมู่ที่ ๑๐     บ้านไทรงาม
หมู่ที่ ๑๑   บ้านเทวัญ
 
ประชากร
ตำบลสำโรง  มีประชากรทั้งหมด  ๘,๕๖๔  คน แยกเป็นชาย  ๔,๓๘๓คน  หญิง ๔,๑๘๑คน
จำนวนครัวเรือน  ๒,๐๙๖ครัวเรือน    
 
 
 

 ๑. การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์   ๔   แห่ง

   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง

   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเสม็ด

   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพุทธบารมี

   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะโกรี

โรงเรียนระดับประถมศึกษา   ๕   แห่ง                                                                              

   -  โรงเรียนวัดสำโรง

   -  โรงเรียนบ้านตะโกรี

   -  โรงเรียนบ้านเสม็ด

   -  โรงเรียนพุทธบารมี

   -  โรงเรียนบ้านประดู่  

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน    ๑๐  แห่ง 

   -  ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล      ๑       แห่ง

   -  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน        ๑       แห่ง

๒.สถาบันและองค์กรทางศาสนา

   - วัด / สำนักสงฆ์                  ๖       แห่ง

๓. การสาธารณสุข

   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง              ๑      แห่ง

   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                               ๑๐๐ %                                                                            

๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ๑    แห่ง 

24 สิงหาคม 2563

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายจันทา เพชรประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
(นายจันทา เพชรประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน