info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร.044 634950 แฟกซ์ 044 634961


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 44
เมื่อวาน 252
เดือนนี้ 4,300
เดือนที่แล้ว 7,589
ทั้งหมด 47,037

visibility ตราสัญลักษณ์

ที่มาของตราสัญลักษณ์

 
ประวัติความเป็นมา
-  หมู่บ้านสำโรงเดิมขึ้นกับตำบลบ้านไทรเมื่อปี พ.ศ. 2443 ต่อมาย้ายมาขึ้นกับตำบลแสลงโทน และในปี พ.ศ.2535 ได้มีการแบ่งเขตพื้นที่อำเภอใหม่ ตำบลสำโรงได้มาขึ้นกับอำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
 -  ปี พ.ศ. 2538 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศยกฐานะเป็นสภาตำบล สำโรง และได้ยกฐานะจากสภาตำบลสำโรงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการขอปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551
14 กุมภาพันธ์ 2563
ตราสัญลักษณ์

ที่มาของตราสัญลักษณ์

 
ประวัติความเป็นมา
-  หมู่บ้านสำโรงเดิมขึ้นกับตำบลบ้านไทรเมื่อปี พ.ศ. 2443 ต่อมาย้ายมาขึ้นกับตำบลแสลงโทน และในปี พ.ศ.2535 ได้มีการแบ่งเขตพื้นที่อำเภอใหม่ ตำบลสำโรงได้มาขึ้นกับอำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
 -  ปี พ.ศ. 2538 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศยกฐานะเป็นสภาตำบล สำโรง และได้ยกฐานะจากสภาตำบลสำโรงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการขอปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551
14 กุมภาพันธ์ 2563

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายจันทา เพชรประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
(นายจันทา เพชรประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
folder มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์-หรือผลประโยชน์ซับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
folder มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน