องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรง
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานตำแหน่งระบบแท่ง
insert_drive_file 4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file 4701 นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file 3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file 3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file 3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file 2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file 2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file 2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file 2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file 2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2